Stadium Calculator

De stadium-calculator is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor artsen en/of pathologen. Overloop samen met uw arts de onderstaande vragenlijst en bespreek samen het resultaat.
De meeste gegevens die nodig zijn om correct op onderstaande vragen te kunnen antwoorden, bevinden zich in het pathologisch verslag welk u ontving.
We willen benadrukken dat de onderstaande gegevens zeer technisch zijn en interpretatie en uitleg van een gespecialiseerde arts (dermatoloog) noodzakelijk maken.
De vragen alleen oplossen zonder bijstand van uw arts kan tot foute conclusies en onnodige ongerustheid leiden.

 

De Breslow-classificatie wordt bepaald aan de hand van de dikte van de tumor. Dit staat in het verslag van uw patholoog of arts.

Breslow-dikte. Welke aanduiding klopt ?

Geen aanwijzing dat er een tumor aanwezig is.
Tumor in situ.
Tumordiepte minder dan of gelijk aan 1.00 mm.
1.01 mm tot 2.00 mm.
2.01 mm tot 4.00 mm.
Groter dan 4.00 mm.
 

Het Clark Niveau is eveneens een diepte-meting van de tumor. Dit wordt eveneens weergegeven in het verslag van uw patholoog of dokter.

Clark Niveau. Welke is de diepste huidlaag die door de tumor wordt geïnvadeerd ?

Clark niveau I (zuivere horizontale groeifase: in situ).
Clark niveau II (micro-invasieve groeifase: gedeeltelijke invasie van de papillaire dermis).
Clark niveau III (volledige invasie van de papillaire dermis).
Clark niveau IV (invasie tot in de reticulaire dermis).
Clark niveau V (invasie tot in de vetlaag).
 

Ulceratie

Ulceratie wordt gedefinieerd als de afwezigheid van een intacte epidermis ten aanzien van een groot gedeelte van het primair melanoom. De graad van ulceratie moet staan op uw pathologisch verslag.

Geen ulceratie.
Ulceratie.
 

Uitzaaiing naar de lymfeklieren.

Geen aangetaste klieren.
1 aangetaste klier.
2 of 3 aangetaste.
Satellietletsels of in-transit metastasen zonder aangetaste klieren.
4 of meer aangetaste klieren.
Satellietletsels of in-transit metastasen met aangetaste klieren.
 

Uitzaaiing naar de lymfeklieren kan duidelijk zijn bij klinisch onderzoek (voelbare verdikte, harde klieren – dit zijn dan macrometastasen) of ontdekt worden na elective of sentinel lymfeklierdissectie (micrometastasen):

Micrometastasen.
Macrometastasen.
Geen van beide.
 
Uitzaaiing van de tumor voorbij de lymfeklieren, naar andere organen (op afstand).
Geen uitzaaiing op afstand.
Uitzaaiing in de huid zelf, in de subcutis (in het vetweefsel) of naar veraf gelegen lymfeklieren.
Uitzaaiing naar de longen uitzaaiing naar andere organen op afstand.
 

In het bloed wordt een bepaalde waarde nagekeken, een enzym genaamd Lactaat Dehydrogenase (LDH). Dit is één van de belangrijkste prognostische factoren betreffende de overleving van een patiënt met een uitgezaaid melanoma.

Normaal LDH.
Gestegen LDH.