Huidkanker.be : informatie over huidkanker: melanoom, basocellulair en spinocellulair carcinoom
 

Ons privacy-beleid toegelicht.

Alle gegevens (persoonlijke data, medische data,...) welke aan ons worden doorgegeven op welke manier dan ook, worden met de hoogste discretie behandeld en worden op geen enkele manier openbaar gemaakt, doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere dan statistische doeleinden.

 


© 2004-2015 Huidkanker.be. Met medewerking van huidarts Dr. N. Lucidarme. Gelieve onze disclaimer te lezen.
Overname is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.