Huidkanker.be : informatie over huidkanker: melanoom, basocellulair en spinocellulair carcinoom
 
| definitie | soorten | oorzaken | diagnose | behandeling | preventie |

Behandeling van basocellulair carcinoom.

De standaard behandeling bestaat uit 2 fasen:
 1. Fase 1 : chirurgische verwijdering.

 2. Het verdachte huidletsel wordt met een marge van 2 millimeter rondom rond weggesneden onder lokale verdoving. Het huidbiopt wordt naar de anatomopatholoog gestuurd die (1) de diagnose van de huidarts al dan niet zal bevestigen en (2) zal nazien of alle tumorweefsel verwijderd werd. Ingeval dit niet het geval zou zijn, dan zal een tweede operatie noodzakelijk zijn.

  Een speciale chirurgische techniek is Mohs' micrografische chirurgie. Deze techniek wordt gebruikt bij diep ingegroeide basocellulaire carcinomen. Doel is om grote littekens op esthetisch kritieke plaatsen (voorbeeld: in het gelaat) te vermijden.(meer info: zie Spinocellulair carcinoom - behandeling).

 3. Fase 2 : opvolging (follow up).

 4. Omdat de kans dat iemand die ooit basocellulair carcinoom had later opnieuw geconfronteerd wordt met een gelijkaardige huidtumor, is het van levensbelang om minstens één keer per jaar op controle te gaan bij een dermatoloog. De controle zal meestal bestaan uit een puur visuele controle van de huid. Technische onderzoeken zoals een borst- of buik-scan of een echografie van de klieren is niet echt noodzakelijk daar dit type tumor zelden of nooit uitzaait. Het belang van een langdurige opvolging kan niet genoeg benadrukt worden.

Alternatieve behandelingswijze van basocellulair carcinoom:

Fotodynamische Therapie.

Bij fotodynamische therapie wordt gebruik gemaakt van een chemische stof, ALA genaamd (Amino-levulinezuur), die onder de vorm van een cr?me op de huidletsels wordt aangebracht. ALA is een fotosensibilisator, dit wil zeggen dat deze stof geactiveerd wordt wanneer deze belicht wordt. Door het fotochemisch proces dat in gang wordt gezet bij het belichten van ALA met zichtbaar licht (meestal rood licht), worden de tumorcellen bij voorkeur vernietigd.

Fotodynamische therapie wordt gebruikt bij behandeling van oppervlakkige basocellulaire carcinoma. Gezien dit type redelijk groot kan worden, waardoor het soms chirurgisch moeilijk kan worden verwijderd, kan fotodynamische therapie de voorkeursbehandeling zijn, zeker bij oudere mensen waarbij het uitsnijden anders een grote en moeilijke operatie zou worden.

 1. Werkwijze in theorie:
  • ALA heeft bepaalde chemische eigenschappen (het is een zogenaamde hydrofiele stof) waardoor het bij aanbrengen op de huid beter doordringt in tumorweefsel (beschadigde huid) dan in intacte huid.
  • Het PBG-deaminase, het enzym dat zorgt voor de omzetting van ALA naar een andere stof (protoporfyrine IX), heeft een grotere enzym-activiteit in tumorcellen dan in normale cellen.
  • Rood licht wordt beter geabsorbeerd en dringt dieper door in snelgroeiende letsels zoals tumoren dan in normale huid.
  • Dit alles maakt dat via deze lokale behandeling vooral de tumorcellen worden vernietigd en de normale huid errond hiervan geen neveneffecten ondervindt.


 2. Werkwijze in praktijk:
  • De crème of zalf wordt door de dermatoloog op de letsels uitgesmeerd.
  • Er wordt een licht-dicht verband over aangebracht.
  • Dit verband moet 3 ? 6 uren dichtblijven; in deze tijd zal ALA door PBG-deaminase omgezet worden tot protoporfyrine IX.
  • Daarna gaat het verband eraf en wordt de zalf verwijderd met fysiologisch water.
  • Het gebied wordt belicht met de Woodlamp (405 nm). Deze doet de tumorletsels rood fluoresceren, waardoor ze enerzijds gemakkelijk te herkennen zijn en anderzijds voor de dermatoloog een aanwijzing zijn of (1) de behandeling een effect zal hebben en of (2) de tumor nog steeds aanwezig is.
  • Pas hierna worden de letsels met zichtbaar licht belicht zodat het eigenlijke fotochemisch proces in gang wordt zet.

 3. Neven-effecten:
  1. Stekende pijn tijdens de belichting.

  2. Deze kan op de volgende manieren opgevangen worden:
   • Pijnstiller in te nemen 30 minuten voor de belichting.
   • Lokale verdovende spray aan te brengen op het moment van de belichting.
   • Tijdens de belichting het gebied lokaal af te koelen met een ventilator of waterspray.
  3. Roodheid.

  4. Vooral de dagen na de behandeling kan het belichte gebied vuurrood zien. Dit geneest altijd vanzelf binnen de 2 weken. Het is wel aangewezen de eerste 2 dagen uit de zon te blijven en een zonne-crème met hoge beschermingsfactor te gebruiken.
  5. Korstvorming, vochtige letsels en blaasjes.
  6. Bruine verkleuring.

  7. Deze nevenwerking is zeer zeldzaam. De bruine verkleuring kan echter enkele maanden blijven bestaan.

 4. Statistiek:

 5. Het genezingspercentage bedraagt gemiddeld 87% na 3 maanden. Dit percentage is afhankelijk van:
  • De tumordikte.
   • < 1mm: 81-100% na 1 ? 2 behandelingen.
   • > 2 mm: eerst oppervlakkige curettage, anders slecht resultaat.
  • Het aantal behandelingen.
   • 1 keer = 50%.
   • 2 keer (met 1 week tussen de 2 behandelingen) = 96%.
  • De applicatie-duur.
   • Bij een tumor < 1mm: applicatieduur is niet van belang.
   • Bij een tumor van 1-2 mm: 6 uur = 100% en 4 uur = 70%.
  • De dosis zichtbaar licht.

 

[ laatste update: 13 september 2010 ]

 


© 2004-2015 Huidkanker.be/nl. Met medewerking van huidarts Dr. N. Lucidarme. Gelieve onze disclaimer te lezen.
Overname is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.